Sunday, December 2, 2012

بازم این خورشید لعنتی، نمیزاره نفسمون دربیاد

دستام خشکی شده
مامم تموم شده
شیشو بیستو پنج دیقه ی صب باید پاشم
برای زندگیه بهتری که خیلی طول میکشه تا بیاد
آیندرو ریدن
اما الانو نه
الان همه چی ردیفه
الان بهتر از آیندهاس
دیشب تو خواب به بابام گفتم که کس کشه
برام اس ام اس اومده: ورودت به جمع بزرگ خانواده پارسیان مبارک